TobiMilobi, teksty z grudnia 2012 roku

4 teksty z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest To­biMi­lobi.

Nic jeszcze stra­cone­go, co odeszło, ale czy oba­wa nie jest naj­większa przeszkodą w od­na­lezieniu zguby? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 grudnia 2012, 19:23

Praw­dzi­wy przy­jaciel to rzad­ki ptak - Znaj­dziesz go, a po­siądziesz skarb. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 grudnia 2012, 02:38

Złośli­wość rzeczy mar­twych i ludzi...
Brak tyl­ko ar­ma­gedo­nu do kompletu... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 grudnia 2012, 22:54

Chciałabym prze­zimo­wać ten czas...
Żeby mniej żalu było... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 grudnia 2012, 15:53

TobiMilobi

To co nierealne, dla mnie jest normalne... Ale czy dla wariatki, może być coś normalnego? http://mylittlehell.bnx.pl/ E-Mail: TobiMilobi@Tlen.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TobiMilobi

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 marca 2018, 20:52TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Kiedy byłam dziec­kiem chciałam [...]

21 września 2016, 18:34veraikon sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że po [...]

29 lipca 2015, 13:57TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Coś więcej niżeli słowo, [...]