TobiMilobi, teksty z października 2013 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest To­biMi­lobi.

Autorzy piszą, bo czy­tel­ni­cy czy­tają... Bez czy­tel­ni­ka, nie ma auto­ra i książki... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 października 2013, 19:12

Winą obar­czać winę, a nie win­ne­go, te­go niemalże nikt nie ro­bi, bo łat­wiej­sza dro­ga ku­si niczym siedem po­kus grzechu głównego... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 października 2013, 14:41

TobiMilobi

To co nierealne, dla mnie jest normalne... Ale czy dla wariatki, może być coś normalnego? http://mylittlehell.bnx.pl/ E-Mail: TobiMilobi@Tlen.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TobiMilobi

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 marca 2018, 20:52TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Kiedy byłam dziec­kiem chciałam [...]

21 września 2016, 18:34veraikon sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że po [...]

29 lipca 2015, 13:57TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Coś więcej niżeli słowo, [...]