TobiMilobi, teksty z września 2013 roku

2 teksty z września 2013 ro­ku – auto­rem jest To­biMi­lobi.

Nadzieja matką głupich, po­wiadają, kocha swe dzieci mi­mo wszys­tko, po­wiadają, ale prawdą jest, że idiotą będę jeśli nie zat­rzy­mam ciebie u obok me­go wie­cznie, bo kochać nie przestanę... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 września 2013, 19:55

Spoglądać na roz­darcie ser­ca w twych us­tach drżących i oczach zaszklo­nych, aby po­wie­dzieć dwa słowa, cen­niej­sze od złota. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 września 2013, 19:46

TobiMilobi

To co nierealne, dla mnie jest normalne... Ale czy dla wariatki, może być coś normalnego? http://mylittlehell.bnx.pl/ E-Mail: TobiMilobi@Tlen.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TobiMilobi

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 marca 2018, 20:52TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Kiedy byłam dziec­kiem chciałam [...]

21 września 2016, 18:34veraikon sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że po [...]

29 lipca 2015, 13:57TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Coś więcej niżeli słowo, [...]