TobiMilobi, teksty z września 2016 roku

1 tekst z września 2016 ro­ku – auto­rem jest To­biMi­lobi.

Mówi się, że po deszczu zaw­sze wychodzi słońce... Szko­da, że po kłam­stwie i zdradzie blis­kiego przy­jaciela, zaufa­nie nie wychodzi z równą łatwością... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 września 2016, 14:04

TobiMilobi

To co nierealne, dla mnie jest normalne... Ale czy dla wariatki, może być coś normalnego? http://mylittlehell.bnx.pl/ E-Mail: TobiMilobi@Tlen.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TobiMilobi

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 marca 2018, 20:52TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Kiedy byłam dziec­kiem chciałam [...]

21 września 2016, 18:34veraikon sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że po [...]

29 lipca 2015, 13:57TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Coś więcej niżeli słowo, [...]