TobiMilobi, teksty z marca 2018 roku

1 tekst z mar­ca 2018 ro­ku – auto­rem jest To­biMi­lobi.

Kiedy byłam dziec­kiem chciałam sa­modziel­nie przy­tulić cały świat, a te­raz gdy jes­tem do­rosła, to zro­zumiałam, że nie wszys­tko zro­bię sama. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 marca 2018, 20:52

TobiMilobi

To co nierealne, dla mnie jest normalne... Ale czy dla wariatki, może być coś normalnego? http://mylittlehell.bnx.pl/ E-Mail: TobiMilobi@Tlen.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TobiMilobi

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 marca 2018, 20:52TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Kiedy byłam dziec­kiem chciałam [...]

21 września 2016, 18:34veraikon sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że po [...]

29 lipca 2015, 13:57TobiMilobi do­dał no­wy tek­st Coś więcej niżeli słowo, [...]